Ressonància Magnètica

Ressonància magnètica oberta

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN), o Nuclear Magnetic Resonance (NMR) en inglés, es una exploración radiológica que nace a principio de los años 80 y es una técnica que permite obtener imágenes del organismo de forma incruenta (no invasiva) sin emitir radiación ionizante y en cualquier plano del espacio.

Permet diferenciar millor que qualsevol altra prova de radiologia les diferents estructures anatòmiques. Poden afegir-s’hi contrasts paramagnètics com el gadolini per delimitar encara més les estructures i les parts del cos.

L’obtenció de les imatges s’aconsegueix mitjançant l’estimulació de l’organisme per l’acció d’un camp electromagnètic amb un imant de 0,2 a 3 tesles (equivalent a 15.000 vegades el camp magnètic de la Terra). Aquest imant atreu els protons que hi ha en els àtoms dels teixits, que s’alinearan amb el camp magnètic.

En la ressonància magnètica les imatges es realitzen mitjançant talls en tres plans: axial, coronal i sagital, sense necessitat que el pacient canviï de posició. Un estudi de ressonància magnètica permet veure molt bé els teixits blans, a diferència de la radiologia convencional.

Com es realitza

L’aparell de RMN ha d’estar en un lloc aïllat de tot tipus de camps magnètics exteriors.

El pacient està ajagut a una llitera, que llisca entre els pols de l’imant que genera els camps magnètics. L’aparell genera camps magnètics al voltant del pacient i emet ones de radiofreqüència que es dirigeixen als teixits que cal estudiar. Però és incruent i no invasiu per al pacient.

En el nostre equip de ressonància magnètica oberta (Siemens Concerto 0,2 T) el pacient no entra en un tub, per la qual cosa es perd la sensació de claustrofòbia.

Cada seqüència necessitarà entre 2 i 15 minuts, per això es pot tardar entre 30 i 60 minuts per realitzar aquesta exploració.

Fotografies

Preparació i consells

Cal estar en dejú des de sis hores abans; en algunes exploracions també a vegades és necessari administrar contrast per prescripció facultativa, per poder observar zones específiques amb més detall.

El pacient ha de signar un consentiment escrit d’acceptació de riscs.

No es poden dur objectes metàl·lics (anells, collars, arracades, etc.) en cap part del cos, incloent-hi aparells dentals mòbils.

Cal estar quiet durant l’exploració.

TIPUS
  • RMN de crani
  • RMN d’ATM, mandibular, maxil·lar
  • RMN de columna (cervical, dorsal, lumbosacra)
  • RMN de membres superiors
  • RMN abdominal
  • RMN de maluc, pelvis
  • RMN de membres inferiors
  • RMN muscular, articular
hola