Mamografia

Atenció personalitzada per un TER femení

La mamografia és la representació radiogràfica del teixit bla de la glàndula mamària, que aconsegueix informació sobre la seva estructura normal o patològica. La interpretació acurada d’aquesta radiografia permet identificar el càncer.

El càncer de mama és el tumor maligne més freqüent en la població femenina espanyola i constitueix la primera causa de mort per càncer en dones, amb una taxa de mortalitat de 28,2 per 100.000 dones. La probabilitat actual que una dona espanyola adquireixi un càncer de mama abans de complir 75 anys s’aproxima a un 5 %, fet que significa que una de cada vint dones desenvoluparà un càncer de mama abans d’aquesta edat. En molts de casos, és possible detectar la neoplàsia o tumor abans que apareguin les lesions palpables.

S’ha demostrat que la mamografia és la prova de major validesa i més àmpliament utilitzada per al cribatge de càncer de mama (detecció precoç). Això significa que s’utilitza, entre altres usos, per detectar càncers de mama en estadis precoços en dones asimptomàtiques. La seva acceptabilitat i els efectes adversos i el cost d’aplicació mínims han facilitat la ràpida extensió del seu ús en cribatge poblacional.

Com es realitza

Durant la mamografia, un tècnic radiològic especialment qualificat us col·locarà la mama a la unitat de mamografia. La mama es col·locarà a una plataforma especial i es comprimirà amb una paleta (normalment feta de plexiglàs transparent o d’un altre plàstic). El tècnic comprimirà la mama gradualment.

La comprensió de la mama és necessària per:

  • Aplanar el gruix de la mama de manera que se’n puguin visualitzar tots els teixits.
  • Estendre el teixit de manera que és menys probable que les anormalitats petites quedin obscurides pel teixit superior de la mama.
  • Permetre l’ús d’una dosi més baixa de raigs X ja que es prenen imatges d’una quantitat més prima de teixit mamari.
  • Mantenir ferma la mama per tal d’evitar al màxim que la imatge es vegi borrosa a causa del moviment.
  • Reduir la dispersió de raigs X per augmentar l’agudesa de la imatge.

Se us demanarà que canvieu de posició durant el procediment de presa d’imatges. Les visualitzacions de rutina són de dalt cap a baix i de manera lateral obliqua. El procés es repetirà per a l’altra mama.

Heu de romandre immòbil i us poden demanar que contingueu la respiració durant uns segons mentre es fa la imatge de raigs X per reduir la possibilitat que surti borrosa. El tècnic es protegirà darrere una paret o a la sala contigua a l’hora d’activar la màquina de raigs X.

Quan s’hagi acabat l’examen, us sol·licitaran que espereu fins que el tècnic determini que s’han obtengut totes les imatges necessàries.

El procés d’examen dura entre 15 i 20 minuts.

Preparació i consells

No programeu la mamografia d’exploració per a la setmana anterior a la menstruació si teniu les mames especialment sensibles durant aquest temps. El millor moment per realitzar una mamografia d’exploració és una setmana després de la menstruació.

Informeu sempre el metge o el tècnic de raigs X si existeix la possibilitat que estigueu embarassada i sobre qualsevol cirurgia que us hagin realitzat amb anterioritat, així com sobre l’ús d’hormones i els antecedents familiars o personals de càncer de mama.

També us recomanam:

No utilitzeu desodorant, pólvores de talc o loció davall els braços o a les mames el dia de l’examen, ja que poden aparèixer en la mamografia com si fossin taques de calci.

Descriviu qualsevol símptoma o problema a les mames al tècnic que realitza l’examen.

Si és possible, obteniu mamografies anteriors i posau-les a disposició del radiòleg en el moment de realitzar l’examen actual.

Aquesta prova no requereix dejú previ.

hola